پودر سوخاری:
"آرد سوخاری" معمولا از نان‌های حجیم مثل نان باگت تهیه می‌شود. در کارخانجات، این نان‌ها به نحوی حرارت می‌بینند که رطوبت آنها کاملا گرفته شده و به صورت خشک درمی‌آیند. در واقع، آرد سوخاری و نان سوخاری دو محصول از یک خانواده هستند که در اثر حرارت مجدد، رطوبت خود را از دست داده و خشک، قهوه‌ای و برشته می‌شود.
تبدیل این نان خشک شده به آرد در نهایت منجر به تولید آرد سوخاری می‌شود.


پودر سوخارى 425 گرمی امرىکن گاردن


"آرد سوخاری" معمولا از نان‌های حجیم مثل نان باگت تهیه می‌شود. در کارخانجات، این نان‌ها به نحوی حرارت می‌بینند که رطوبت آنها کاملا گرفته شده و به صورت خشک درمی‌آیند. در واقع، آرد سوخاری و نان سوخاری دو محصول از یک خانواده هستند که در اثر حرارت مجدد، رطوبت خود را از دست داده و خشک، قهوه‌ای و برشته می‌شود.
تبدیل این نان خشک شده به آرد در نهایت منجر به تولید آرد سوخاری می‌شود.